Ročne každý 16-ty človek príde o svoje najcennejšie dáta

Image

Zálohujeme pre Vás už viac ako 25 000 000 súborov

Image

Našim klientom obnovíme stratené údaje do 30minút

Image

V minulom roku sme pre Vás zachránili tieto dáta

účtovnú databázu s aktuálnym účtovníctvom a archívami, cestovné príkazy, strávne lístky, dokumenty, výkazy, pracovné zmluvy, ročné zúčtovanie dane, potvrdenia, inventúru majetku, vyúčtované dotácie, projekty, registratúru, smernice, zoznamy zamestnancov a fotografie

Zálohujeme Vaše údaje už 6 rokov

Image

Ročne zachraníme a obnovíme viac ako 7000 súborov

Image

Prevencia proti strate alebo odcudzeniu dát a ochranu osobných údajov podľa GDPR

Sme dlhoročným servisným partnerom organizácie pre informatiku verejnej správy. Počas posledných šiestich rokov sme spolu s vybranými účtovníkmi a ekonómami intenzívne pracovali na tom, aby sme Vám uľahčili prácu. Identifikovali sme riziká a najväčšie hrozby a spoločne sme inicializovali projekt na Prevenciu proti strate alebo odcudzeniu dát a ochranu osobných údajov podľa GDPR.

Podľa nášho prieskumu 70% organizácií a zariadení vo verejnej aj súkromnej sfére nespĺňa požiadavku zákona o ochrane osobných údajov na externých zálohovacích zariadeniach.

Až 95% škôl a školských zariadení a 50% obecných úradov nespĺňa požiadavku zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy  § 39 o štandardoch v zálohovaní.

Centralizovaný zálohovací systém

 • spĺňa všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) v aplikácii zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na základe bezpečnostnej smernice a bezpečnostného projektu vyhotoveného certifikovaným orgánom.

 • spĺňa zákonom stanovené pravidlá vo všetkých bodoch §39 o štandardoch pre zálohovanie dát vo verejnej správe (Výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy) podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 • spĺňa bezpečnostnú smernicu STN ISO/IEC 27002 – informačné technológie

Ponúkame Vám zálohovanie Vašich dát

Ponúkame Vám zálohovanie Vašich dát (účtovných a mzdových databáz, dokumentov, kartoték klientov/pacientov, röntgenových snímkov). Naša záloha ochráni Vaše dáta a osobné údaje v prípade zlyhania počítača alebo disku, požiaru. Nemusíte svoje cenné dáta sami kopírovať/archivovať, prenášať na nespoľahlivých CD nosičoch, USB kľúčoch alebo šifrovať/zaheslovávať na externé disky.


 

Čo získate

 • Získate dennú archiváciu všetkých dôležitých dokumentov a databáz cez šifrovaný prenos
 • Získate istotu, že dodržiavate zákon o GDPR a zákon o zálohovaní vo verejnej správe, teda dáta budú zálohované a zaheslované podľa EÚ a SK legislatívy
 • Získate možnosť obnovy dát v prípade zlyhania počítača
 • Získate zabezpečený prístup k zálohám kedykoľvek a kdekoľvek
 • Získate možnosť zálohovať viacero počítačov v rámci jedného programu
 • Získate vlastné úložné miesto (CLOUD), ktoré spĺňa nariadenie zákona o cloud-computingu
 • Naša spoločnosť spĺňa bezpečnostnú smernicu, spracovanú na základe nariadenia č.2016/679 (GDPR), STN ISO/IEC 27002 – informačné technológie, zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, vyhotovenú certifikovaným Slovenským orgánom
 • Osobitne pristupujeme k potrebám každého klienta, vytvárame individuálne zálohovacie skripty na mieru

Helvet Packard
Team Viewer
Image
Web Support
ESET
Bitvise
UPC

ZÁLOHUJEME AUTOMATICKY, DENNE, BEZPEČNE

podľa EU a SK legislatívy

DATABÁZY

DATABÁZY

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, PERONALISTIKU, SKLADY, MAJETOK, JEDÁLNE, AMBULANTNÉ DATABÁZY, KARTOTÉKY
ÚČTOVNÍCTVO

ÚČTOVNÍCTVO

IVES (WINPAM, WINIBEU), IFOSOFT, ADAM, ALFA, ASCagenda, JEDALEŇ, VIS, ...
 MAJETOK

MAJETOK

databázy základných škôl, špeciálnych škôl, školských zariadení, jedálni, ambulancií, obecných úradov
DOKUMENTY

DOKUMENTY

súbory z plochy, určené adresáre a súbory, dáta, fotografie

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

OBNOVA SPÄŤ V ČASE

OBNOVA SPÄŤ V ČASE

VYMAZANIE NEPOTREBNÝCH DÁT

VYMAZANIE NEPOTREBNÝCH DÁT

VLASTNÝ ADRESÁR CLOUD

VLASTNÝ ADRESÁR CLOUD

ČO O NÁS POVEDALI

SPOKOJNÍ KLIENTI

 • Základná škola s materskou školou Hermanovce
 • Obec Šarišská Poruba
 • Spojená škola Chminianske Jakubovany
 • Základná škola s materskou školou Kapušany
 • Základná škola s MŠ Spišská Teplica
 • Obec Olejníkov
 • Základná škola s materskou školou Ľubotice
 • Základná škola Petrovany
 • Materská škola Švermova Sabinov
 • Základná škola Krivany
 • Základná škola s materskou školou Lomnička
 • Súkromná základná umelecká škola Kapušany
 • Stomatologická ambulancia MUDr. Juraj Magda
 • a ďalší

ADRESA

KRIŽAN ENTERPRISES s.r.o.
Zimná 1153/8,
040 01 Košice – Staré Mesto
IČO: 52 062 589
DIČ: 2120874987